Koroze kovů


Koroze obecně je velmi složitý proces. Korozí kovů se obecně rozumí jejich nežádoucí samovolné, postupné a nevratné znehodnocování způsobované fyzikálně-chemickým nebo chemickým působením prostředí, případně biologickými vlivy. Koroze kovu je jeho rozrušení v důsledku elektrochemické nebo chemické reakce s korozním prostředím.

Elektrochemická koroze


Elektrochemická reakce v korozním článku probíhá za přítomnosti elektrolytu, kdy ionizace kovu (uvolňování kationtů) a redukce oxidační složky korozního prostředí nejsou vzájemně v souladu a jejich rychlost závisí na elektrodovém potenciálu kovu.

Korozní agresivita atmosféry


Kovy mohou podléhat elektrochemické korozi, je-li jejich povrch ovlhčený. Povaha a stupeň korozního napadení závisí na teplotě, druhu znečištění atmosféry a na době expozice v korozním prostředí. Stupně korozní agresivity závisí na úrovni rozhodujících činitelů ovlivňujících korozi kovů.