Princip duplexního systému


Princip duplexního systému spočívá v nanesení organické nátěrové hmoty nebo práškového plastu na zinkový povlak. Pro dosažení účinnosti duplexního systému je nedůležitá tloušťka podkladního kovového povlaku, ale jeho způsobilost spolehlivě na sobě ukotvit organický nátěr.

Synergický účinek


V duplexním systému se oba povlaky navzájem synergicky podporují. Postupná degradace organického povlaku a zvyšující se jeho propustnost nemá za následek podkorodování, neboť je odspodu chráněn zinkem. Několikanásobně se tím prodlouží jeho životnost. Vrstva zinku, pokud je překrytá organickým povlakem, je dokonale zakonzervována, v tomto stavu je vůči koroznímu prostředí intaktní.

Přednosti duplexního systému


Duplexní systémy poskytují ocelovým dílcům dlouhodobou a dekorativní protikorozní ochranu, jakou jinými systémy protikorozní ochrany nelze při srovnatelných nákladech zajistit. Barevné odstíny lze volit z velmi široké nabídky nátěrových hmot a práškových plastů.