Závazná přihláška k účasti na odborném fóru:

PROTEZINK

ve dnech 26. – 27. 6. 2019

Orea Resort Devět Skal

Účastník:

Údaje o přihlášených:

Máme zájem o uvedení odborného příspěvku ve sborníku na téma:

ANO
NE

Máme zájem o uvedení prezentace firmy nebo reklamy ve sborníku:

ANO
NE

Máme zájem o firemní stolek a prezentaci firmy ve foyer hotelu:

ANO
NE

Máme zájem o komerční přednášku ve sborníku v rozsahu do 4x A4:

ANO
NE

Údaje o odesílateli:

GDPR:

ANO
NE
Upozornění:

• Ubytování
Účastníci si zajišťují rezervaci ubytování v Orea Resortu Devět Skal individuálně. Rezervace je možná pouze do vyčerpání vyhrazené ubytovací kapacity resortu. Za pokoj obsazený jednou osobou bude hotelem účtováno 1240,-Kč, za dvoulůžkový pokoj obsazený dvěma osobami 1400,-Kč. Ubytování uhradí účastníci ke dni ukončení pobytu v hotovosti nebo platební kartou. Rezervace je možná pouze do vyčerpání vyhrazené ubytovací kapacity, a to na odkazu zde. Storno podmínky Orea Resort Devět Skal:
a) do 14 dnů před plánovaným příjezdem – bez storno poplatku,
b) do 7 dnů před plánovaným příjezdem – storno poplatek ve výši ceny za 1 noc,
c) méně než 7 dnů – storno poplatek ve výši 100 % ceny objednaného ubytování.
• Termíny
Nabídka přednášky: do 30. 4. 2019 (název, jméno autora, stručná anotace).
Plný text: do 27. 5. 2019 (příspěvky dodat ve formátu doc. či docx.).
Přihláška: do 15. 6. 2019.
Datum konání: 26. a 27. června 2019

Pokyny k platbě:
Celkovou cenu za přihlášené osoby a služby prosím uhraďte ve prospěch účtu:

InPÚ z.ú.
Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
č. účtu: 115-2954940297/0100
Název banky: Komerční banka
Adresa banky: Praha 4
Swift: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ6801000001152954940297
DIČ: CZ05184657
IČO: 05184657
Var. symbol: „IČO Vaší organizace“

• Platba provedená před termínem konání je zálohou ve výši 100 % ceny sjednané dohodou mezi pořadatelem a přihlášeným. Vyúčtování bude provedeno v den konání akce předáním daňového dokladu u registrace. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datem konání akce.
• Účastnický poplatek se při neúčasti nevrací. Náhrada za přihlášeného účastníka je možná.

Děkujeme a těšíme se na Vás na ProTeZinku.

Form Element Html Formoid.com 1.7